6oz Square Bottom, Polyethylene - 32-131BC | Genesee Scientific 6oz Square Bottom, Polyethylene - 32-131BC | Genesee Scientific